info@dibagroep.nl
0413 27 41 05
Volg ons op Facebook

MVO

Bovenstaande reductie heben wij bereikt door ns te richten op de drie pijlers van ons bedrijf.

People
Respect voor de mens staat centraal.
Onze medewerkers zijn flexibel, nemen initiatieven, werken in vast teamverband en zijn vaktechnisch onderlegd. Wij hechten aan continuïteit van ons personeelsbestand en sturen hier actief op als één van onze kritische succesfactoren.

Van der Ven Vloertechniek is al jaren een vertrouwd stage- en afstudeerbedrijf voor diverse opleidingen. Stagiaires en afstudeerders vinden vaak een tijdelijke uitdagende plek binnen DIBA om te leren.
Veiligheid heeft onze volledige aandacht. Wij voeren een actief preventief veiligheids-, ziekte-, en verzuimbeleid. Onze medewerkers worden met regelmaat op de hoogte gesteld van de veiligheidsregels en wij zijn gecertificeerd VCA en handelen conform alle rechten en plichten hierin vastgelegd.

Planet
Bij vervanging van defecte of verouderde materialen, zorgt nieuw, moderner en efficiënter materiaal voor minder verbruik en CO2 uitstoot.
Wij zoeken in de bedrijfsvoering actief naar oplossingen die minder milieubelastend zijn.
Bij investeringen in ons wagenpark wordt gekozen voor auto's en bussen die het milieu zo min mogelijk belasten.

Profit
Profit gaat veel verder dan een positief financieel resultaat. Het gaat ook om maatschappelijk rendement. Wij streven naar continuïteit van ons bedrijf op lange termijn en onderzoeken continu de mogelijkheden om onze maatschappelijk en economische bijdrage verder te vergroten.
Een maatschappelijk georiënteerd sponsorbeleid maakt hiervan deel uit. Zo zijn wij sponsor van diverse sportclubs en van de nationale jeugd judo ploeg. Hiermee willen wij talentontwikkeling binnen de sport stimuleren en bijdragen aan gezondheid en gezondheidsbewustwording.