info@dibagroep.nl
0413 27 41 05
Volg ons op Facebook

Lean & Green STAR

Gepubliceerd op 27 februari 2014

Na in 2012 de Lean and Green award gehaald te hebben gaat DIBA Groep nu voor het behalen van de eerste Lean and Green Star met het onderdeel Van der Ven Vloertechniek.

Organisaties die hun 20% CO2 doelstelling daadwerkelijk heben gerealiseerd, ontvangen de Lean en Green Star als symbool voor het bereiken van hun Lean and Grean ambitie. Met deze Lean and Green Star laat Van der Ven Vloertechniek zien dat zij zich actief inspannen om hun processen duurzamer te maken. En dat is iets om trots op te zijn.
Bovenstaande reductie hebben wij bereikt door ons te richten op de drie pijlers van ons bedrijf.

People

Respect voor de mens staat centraal.
Onze medewerkers zijn flexibel, nemen initiatieven, werken in vast teamverband en zijn vaktechnisch onderlegd. Wij hechten aan continuïteit van ons personeelsbestand en sturen hier actief op als een van onze kritisch succesfactoren.

Van der Ven Vloertechniek is al jaren een vertrouwd stage- en afstudeerbedrijf voor diverse opleidingen. Stagiaires en afstudeerders vinden vaak een tijdelijke uitdagende plek binnen DIBA om te leren.

Veiligheid heeft onze volle aandacht. Wij voeren een actief preventief veiligheids-, ziekte-, en verzuimbeleid. Onze medewerkers worden met regelmaat op de hoogte gesteld van de veiligheidsregels en wij zijn gecertificeerd VCA en handelen conform alle rechten en plichten hierin vastgelegd.

Planet

Bij vervanging van defecte of verouderde materialen, zorgt nieuw, moderner en efficiënter materiaal voor minder verbruik en CO2 uitstoot.
Wij zoeken in de bedrijfsvoering actief naar oplossingen die minder milieubelastend zijn.
Bij investeringen in ons wagenpark wordt gekozen voor auto's en bussen die het milieu zo min mogelijk belasten.

Profit

Profit gaat veel verder dan een positief financieel resultaat. Het gaat ook om maatschappelijk rendement. Wij streven naar continuïteit van ons bedrijf op lange termijn en onderzoeken continu de mogelijkheden om onze maatschappelijk en economische bijdrage verder te vergroten.

Een maatschappelijk georiënteerd sponsorbeleid maakt hiervan deel uit. Zo zijn wij sponsor van diverse sportclubs en van de nationale jeugd judo ploeg. Hiermee willen wij talentontwikkeling binnen de sport stimuleren en bijdragen aan gezondheid en gezondheidsbewustwording.