info@dibagroep.nl
0413 27 41 05
Volg ons op Facebook

Ontheffing op gebruik (P)MMA's!

Gepubliceerd op 24 september 2015

Ontheffing op gebruik (P)MMA's mede door lobbyen van DIBA Groep verlengd.

De commotie, de afgelopen 4 jaar, over het gebruik van (P)MMA’s bij het realiseren van kunststofvloeren in binnen-situaties, heeft geresulteerd in een nieuwe ontheffing op het gebruik van (P)MMA’s tot 1 januari 2020.

Kort de feiten:
2000: Volgens VOS besluit (Vluchtige Organische Stoffen) zouden (P)MMA’s verboden zijn en onder de vervangingsregeling vallen. Vloerenbedrijven moesten bij het Ministerie ontheffing aanvragen voor vloeren die zij wilden maken met dit product. Inspectie SZW en ministerie hadden er weinig aandacht voor, vloeren werden gewoon gemaakt en niemand had een probleem.
2009: Door stillegging van een aantal werken signaleerden SZW en ministerie ineens het probleem weer en de (P)MMA’s mochten binnen niet meer gebruikt worden.
De partijen gaan rond de tafel om te bezien hoe dit kon worden opgelost en na veel overleg staat de volgende afspraak:
2010: Met ingang van 24 september 2010 is de wetgeving verruimd, waardoor kunststofvloeren met gebruik van (P)MMA’s zonder vergunning kunnen worden vervaardigd zonder ontheffingsprocedure. De ontheffing werd verstrekt tot 1 augustus 2015 omdat men ervan uitging dat er dan een goed vervangend product zou bestaan.
2013: NOA start, in samenwerking met DIBA Vloeren, een onderzoek om een veilige en gezonde werkmethode te ontwikkelen. Er werden metingen gedaan, echter het onderzoek leverde geen éénduidig beeld en daarmee geen éénduidige werkwijze op.
Er kwamen alternatieven op epoxy- of PU-basis waar ook negatieve gezondheidsaspecten aan zitten en het werd duidelijk dat de industrie nog minstens 5 jaar nodig heeft voor een goed alternatief (waarschijnlijk alsnog epoxy of PU gerelateerd).

De volgende afspraken zijn gemaakt als tijdelijke oplossing:
1. Ontheffing verbod op gebruik van (P)MMA’s in binnen-situaties verlengd tot 1-9-2020.
2. De sector ontwikkeld werkwijze(n) om veilig te werken met (P)MMA’s welke worden opgenomen in de Arbocatalogus Afbouw.
3. DIBA Vloeren is in samenwerking met een grote leverancier om een nieuwe verbeterde PMMA alternatief te ontwikkelen. 

NOA blijft zich ook de komende jaren inspannen om een definitieve ontheffing te krijgen.